Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

 

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Số:      /TB-NH                         

          Hiệp An, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 
 
 
 
                                                                    THÔNG BÁO
                 Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ 1
                                                  Năm học 2018 - 2019
(Mẫu 6 - Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 820 206 174 136 172 132
II Số học sinh học 2 bui/ngày 820 206 174 136 172 132
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 820 206 174 136 172 132
1 Tốt
(tỷ lệ so với tng số)
53.2 49.7 64.5 47.1 50.2 53.8
2 Đạt
(t lso với tổng số)
44.4 47.6 32.3 51.1 49.0 42.9
3 Cn c gng
(tỷ lệ so với tổng số)
2.4 2.7 3.2 1.9 0.7 3.4
IV Shọc sinh chia theo kết quả hc tập 820 206 174 136 172 132
1 Hoàn thành tt
(t lso với tổng số)
48.2 55.3 48.6 42.2 41.3 51.2
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
50.9 43.4 50.4 55.4 57.9 48.0
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
0.9 1.3 1.0 0.4 0.8 0.8
    
Hiệp An, ngày 02 tháng 01 năm 2019
                Thủ trưởng đơn vị                     Bao Minh Vân
 
                     

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây